Het koor

Toonkunst Zutphen en omstreken is een gemengde koorvereniging, opgericht in 1874 onder de paraplu van de Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Toonkunst. Het koor telt momenteel ongeveer 90 leden en is daardoor in staat grote werken uit te voeren zoals: Matthäus Passion van Bach, het Requiem van Mozart maar ook werken van onder meer Händel, Puccini, Fauré en Mendelssohn.

hanslamers


Hans Lamers, dirigent, 
is sinds 1997 verbonden aan het Toonkunstkoor en sinds 2004 ook aan het Toonkunst Pluskoor. Hans studeerde orkest en koordirectie (einddiploma UM) aan het Stedelijk Conservatorium te Arnhem. Naast dirigent van de Toonkunstkoren is hij ook vaste dirigent van het Gelders Opera en Operette Gezelschap (GOOG) en als dirigent werkzaam bij de “Osse Opera Vereniging”. Verder wordt hij regelmatig uitgenodigd als gastdirigent, cursusleider of jurylid.foto Roland  

Roland Aalbers, correpetitor, studeerde piano aan het Artez conservatorium, waar hij de diploma’s Docent Musicus, Uitvoerend Musicus en de Aantekening Kamermuziek behaalde. Sinds 2005 is hij als correpetitor verbonden aan Artez Zwolle. Daarnaast begeleidt hij diverse koren bij concerten en repetities. Bij de Edesche Concertzaal werkt hij mee aan de programmering van concerten. Een andere passie is de schilderkunst. In 2016 voltooide hij een opleiding tot beeldend kunstenaar.
“In het verleden heb ik al eens meegewerkt aan concerten met Toonkunstkoor Zutphen, in werken van Rossini, Britten en Brahms. Dat waren altijd mooie optredens, waar de kwaliteit, de goede organisatie en de prettige sfeer me bij zijn gebleven. Daarom was de keuze snel gemaakt om me vanaf 2022 te verbinden aan het koor als vaste begeleider."Lees hieronder enkele ontboezemingen, geschreven door koorleden en dirigent over hoe leuk het is om te zingen in ons koor:

Meezingen in een groot koor betekent voor mij kennismaken met klassieke werken. Sommige muziekstukken ken je globaal al en denk je makkelijk te kunnen leren. Maar o wee, bij de eerste repetitie wordt duidelijk dat je de sopraanpartij kunt mee neuriën, maar ik zing alt!
Ik wilde graag weer in een koor zingen na mijn verhuizing richting Zutphen en dat je voor dit koor een stemtest moet afleggen, getuigt alleen maar van de kwaliteit van het koor. De altpartij heeft meestal een ondersteunende functie in de muziek en vraagt flink wat oefening om onder de knie te krijgen. Maar dat geldt eigenlijk voor alle partijen. Met de oefenmuziek, die voor leden beschikbaar wordt gesteld en waarin de verschillende koorstemmen apart zijn opgenomen, lukt het me goed om de melodie correct te pakken te krijgen. Maar dan ben je er nog niet. Tijdens de repetitie geeft onze dirigent met verve uitleg over de wijze waarop hij wil dat wij de muziek voordragen. Er is zowel aandacht voor de betekenis van de tekst als de vorm van de muziek. Ook krijgen we achterliggende informatie over de componist, roddels uit diens tijd….. Dat geeft het zingen een meerwaarde. Voor iedere uitvoering - voor ons koor geldt dat we meestal één uitvoering hebben van het ingestudeerde muziekstuk - wordt een extra oefenochtend georganiseerd, waar de puntjes op de i worden gezet door repetitor en dirigent. En soms krijgen we een enthousiasmerende workshop op de koop toe. En natuurlijk is er dan nog een generale waarbij we met orkest en solist(en) het hele stuk doornemen. Voor zowel onbekende als bekende muziek geldt voor mij dat de intensieve kennismaking ermee tot nu toe altijd een positieve indruk heeft achtergelaten. En zelfs als je iets na een hele poos opnieuw mag gaan uitvoeren dan is er nog veel bij te leren.

Ik heb eens gelezen dat mensen die actief in een koor zingen een hogere levensverwachting hebben. Wat houdt je nog tegen om eens te komen meezingen?            

Esther, alt


Waarom ik bij Toonkunst zing

Het begon jaren geleden toen ik, na de stemtest te hebben gedaan en alle repetities, als project lid mee mocht doen met het concert de Mattheus Passion van Bach. De ‘Buitensocieteit’ van de Hanzehof, het orkest, de solisten en de reactie van het publiek. Een ware belevenis! Dit beviel zo goed dat ik lid ben geworden van Toonkunst bij de groep sopranen. Dit grote koor heeft als voordeel dat er grote oratorium werken kunnen worden uitgevoerd. Onder begeleiding van onze bevlogen dirigent heb ik meegedaan aan werken van Bach, Brahms, Mozart, Haydn, Karl Jenkins, Händel, en Britten.De voorbereidende repetities voor de concerten zijn, naast hard oefenen, een wekelijks feestje. Na de stemoefeningen en het inzingen, ‘pakt en herneemt’ de dirigent de verschillende stukken aan. Dit betekent goed naar elkaar luisteren, klankvorming, balans, accenten, uitspraak en verdieping van de muziek zoals de componist het heeft bedoeld. Dit geeft de dirigent ons mee: humor, muziekgeschiedenis, coloraturen, zwevend, hemels, melodieus en met expressie. Met deze aanwijzingen en de muziek in mijn lijf ga ik aan de slag zodat het tijdens het concert kan weerklinken! Het wordt weer een prachtige uitvoering! Wat geeft muziek-beleven mij toch veel, daar word ik blij van.

Els, sopraan


Ervaringen als koorlid bas bij Toonkunst Zutphen:

Precies tien jaar geleden, in november 2009, kwam ik voor eerst bij Toonkunst Zutphen een repetitie bijwonen om de sfeer te proeven. - Ik wilde eindelijk weer in een koor zingen. Dat had ik tijdens mijn school- en studietijd best intensief gedaan. Daarna viel er, wat het zingen betreft, een gat van bijna 20 jaar. – Het proeven werd lidmaatschap. Ik was zeer enthousiast over het elan en de vakkennis, waarmee de dirigent zo een groot oratoriumkoor in beweging kreeg. In de eerste jaren was dit mijn grootste drijfveer: ik beleefde de repetities vooral als “mijn 4 zanglessen per maand in groepsverband”. Ik begon het zingen als een geweldig expressiemiddel te ervaren en wilde meer: ik nam een aantal jaren privé zangles. Nu zing ik nog steeds met heel veel plezier en ervaar de repetities intussen meer als een op-peil-houden / toepassen van wat ik tijdens mijn privélessen heb geleerd. Terwijl het natuurlijk steeds om het met elkaar instuderen van prachtige - en vaak grote - koorwerken gaat. Naast de geweldige ervaringen van de optredens in de Buitensociëteit Zutphen, zijn er ook nog de extra koordagen met gastdocenten, die voor mij hoogtepunten in het jaar vormen. Naast het zingen heb ik door de jaren heen steeds meer het contact met andere koorleden, en het met elkaar organiseren van projecten, leren waarderen. Het voelt steeds als een nieuw cadeau als ik weer iemand uit de grote groep mensen een beetje beter heb mogen leren kennen.

Detlef, bas.


Ik zing! Ik leef!

Daar sta ik dan. Verwachtingsvolle gezichten van het publiek. Geroezemoes. Nog een enkele laatkomer. De prachtige 19eeeuwse zaal, feestelijke verlichting, de spiegels langs de wanden. Elke stoel bezet. En ik mag hier zingen!
Dan wordt het stil, dirigent en solisten komen op. Het orkest zet in.
Ik voel mijn huid tintelen. Voel me verbonden met de mensen om me heen en met de muziek. Ik zing! Ik leef!
Wat ik hier beschrijf is nog maar een van de vele geluksmomenten die ik ervaar sinds ik bij Toonkunst zing. Een keer de Matthäus meezingen, maakte dat ik nooit meer weg wou. Elke keer ga ik weer met plezier naar de repetitie.
Waarom dat is? Zingen geeft lucht. Letterlijk, maar ook op andere manieren. Je hoofd is even vrij van allerlei zaken die er normaal doorheen spoken.

Waarom Toonkunst? Het allereerste dat in me opkomt is de kwaliteit. Je wilt als koorlid trots zijn op wat je doet. Je wilt uitgedaagd worden. Onze dirigent is niet gauw tevreden en soms denk ik daar wel eens lelijke dingen over, maar je bent dat onmiddellijk kwijt als je hoort hoe een stuk opknapt. Je leert bij Toonkunst gewoon beter zingen.
Maar goed, nu we het zingen en de kwaliteit gehad hebben, blijft nog iets belangrijks over, de gezelligheid. Je samen inzetten voor hetzelfde doel geeft een gevoel van verbondenheid. Dat merk je door de gesprekken in de pauzes, door de hoeveelheid zelf gebakken taarten tijdens koordagen, door ons plezier bij workshops met gastdocenten die ons laten stampen met bezemstelen of een Afrikaans lied laten zingen.
Kom eens naar een repetitie, ga er gewoon eens tussen staan en doe mee. Ook als je nog nooit gezongen hebt kun je komen. Ik zeg altijd dat ik gratis zangles krijg op het koor. Pak de kans om op zondag 15 december naar het Weihnachtsoratorium te komen en stel je eens voor dat je bij ons kunt horen en je zult begrijpen wat ik bedoel met Ik zing! Ik leef!

Tessa Oostergetel
alt bij Toonkunst sinds 2004
Toonkunst Zutphen behoort tot de groep grote concertkoren, de koren die zich toeleggen op het instuderen en uitvoeren van werken voor grote gemengde koorgroepen met orkestbegeleiding.
Het zingen in deze grote gezelschappen is de laatste decennia helaas wat minder populair geworden. Door sociaal-maatschappelijke factoren werd de vertrouwde binding met achterbannen minder vanzelfsprekend, subsidies verdwenen, individualisering en drukke agenda’s werkten niet zo positief op de samenstelling en kwaliteit. Menig groot koor kampt momenteel met tekorten in mannenstemmen, jonge zangers en een potentiële klank.
Gelukkig wist Toonkunst Zutphen, wellicht mede door het positieve culturele karakter van de stad en de omliggende regio en het goede beleid van het koor zelf, haar positie en naam desondanks krachtig overeind te houden.
En dat is mooi. Want niet alleen het bewaren van een heel groot cultureel erfgoed van ruim drie eeuwen prachtige muziek is een opdracht. Maar ook het springlevend, aantrekkelijk en op goed niveau houden is een ware uitdaging.

Toonkunst is een koor waar vanuit een lange traditie een goede kruisbestuiving bestaat tussen streven naar hoge kwaliteit en het sociale engagement. Een evenwichtige balans tussen enerzijds prestatie, het beste halen uit jezelf en anderzijds het plezier in het samen maken en beleven van de muziek.
Ons koor biedt fantastische condities aan de zangers. Behalve de wekelijkse repetitie hebben we extra studiedagen, er zijn soms aparte stemrepetities en niet te vergeten inspirerende workshopdagen, waarin gastdocenten optreden om trainingen te geven in het repertoire wat we op dat moment studeren.
Altijd hebben we de beschikking over een vaste zeer vakkundige pianist-repetitor.
Onze concerten worden uitgevoerd met de beste solisten en begeleid door een professioneel orkest en niet te vergeten in een van de mooiste concertzalen in Nederland: de buitensociëteit van de Hanzehof.
Ons streven was en blijft om het prachtige imago van een groot koor optimaal te houden. En dat is geen massale samenzang waarin je als zanger verdwijnt. Nee, elke zanger telt, iedereen is belangrijk.
Niets raakt een publiek zo sterk als de ideale afstemming, harmonie en balans tussen zangers. Hoeveel het er ook zijn!

Hans, dirigent