Demo

Vrienden van Toonkunst

Toonkunst Zutphen streeft ernaar om mooie koorwerken op een kwalitatief hoog niveau te presenteren. Daarom vinden de concerten plaats in goede concertzalen en wordt er samengewerkt met professionele orkesten en solisten. Hieraan zijn hoge kosten verbonden, die helaas niet door de verenigingsmiddelen en kaartverkoop kunnen worden gedekt.

Om de kwaliteit van de uitvoeringen te kunnen waarborgen, is een stevige financiële basis nodig.
Om die reden heeft de Stichting Vrienden van Toonkunst Zutphen en Omstreken een Donateurs- en Bedrijfssponsor Project ontwikkeld, met als doel het Toonkunstkoor financieel te ondersteunen.
Dankzij de steun van een trouwe groep donateurs en diverse bedrijven en instellingen is het ook dit jaar weer mogelijk om de Matthäus Passion uit te voeren.

Aan het concert van 30 maart 2018 hebben de volgende bedrijven en instellingen bijgedragen:
  • Adviesburo Van der Boom, Zutphen
  • JPR advocaten, Deventer
  • Stichting Vrienden Toonkunst Zutphen
  • Vakgroep Longgeneeskunde Gelre Ziekenhuis, Zutphen
  • Wijnhandel Schaapveld, Zutphen
  • Aquarius Repro, Zutphen
Draagt u als ondernemer het culturele leven in Zutphen – en in het bijzonder Toonkunst Zutphen en omstreken – een warm hart toe en overweegt u om sponsor te worden, neemt u dan contact op met Tom Schenk, penningmeester van de Stichting Vrienden Toonkunst Zutphen (th.schenk@chello.nl). U kunt al sponsor worden vanaf € 250 per jaar. Ook sponsoring op maat of sponsoring in natura behoort tot de mogelijkheden.

En wilt u als particulier Toonkunst steunen: word dan donateur! Dit kan al voor € 25 per jaar.
Als donateur geniet u de volgende voordelen:
  • u krijgt tijdig informatie over de concerten
  • u krijgt korting op de toegangskaarten (2 kaarten per donateur)
  • u krijgt in de pauze een kopje koffie of thee aangeboden
  • u bent verzekerd van gereserveerde plaatsen
U kunt zich via onderstaand e-mailadres aanmelden als donateur van de Stichting Vrienden Toonkunst Zutphen e.o.
E-mail: vriendentoonkunstzutphen@gmail.com