Wordt u vriend van Toonkunst Zutphen?
 
Toonkunst Zutphen en Omstreken
Dit voor Zutphen unieke Oratoriumkoor bestaat 149 jaar en geeft concerten waarin klassieke koorwerken van kwalitatief hoog niveau worden uitgevoerd in de schitterende concertzaal van de Buitensociëteit in de Hanzehof te Zutphen. Meestal is de zaal uitverkocht. Om de hoge kwaliteit te garanderen en te handhaven wordt uitsluitend gewerkt met professionele solisten en een professioneel orkest.
 
In april 2022 is Messiah van G.F. Händel uitgevoerd en in december 2022 heeft het feestelijk afscheidsconcert van dirigent Hans Lamers plaatsgevonden:  de Elias van Mendelssohn. Op Goede Vrijdag in 2023 is de Matthäus Passion van J.S. Bach uitgevoerd.
 
De muzikale leiding van ons koor berust met ingang van 2023 bij dirigent Marc Buijs. De pianobegeleiding bij de repetities wordt verzorgd door Roland Aalbers. 
 
Helaas is de financiering van de concerten niet uitsluitend uit eigen middelen rond te krijgen.
Met hoge contributiegelden voor de leden en redelijke toegangsprijzen bij concerten, blijven de bijdragen van donateurs en sponsoren van wezenlijk belang om de verliezen te beperken.
 
Met uw financiële bijdrage blijft het mogelijk om in Zutphen jaarlijks te genieten van prachtige koormuziek en eens in de twee jaar de Mattheus Passion van Bach in de Buitensociëteit te beluisteren. Als vriend ontvangt u zo’n zes weken voorafgaand aan het concert meer informatie over de uitvoering en de mogelijkheid om kaarten te bestellen.
 
Draagt u ons koor een warm hart toe?
Word dan vriend van Toonkunst Zutphen!
U geniet dan bij de concerten van Toonkunst Zutphen de volgende voordelen:
 
- u krijgt op gezette tijden een nieuwsbrief
- u krijgt regelmatig een kijkje achter de schermen

De hoogte van uw donatie kunt u vaststellen op € 30,- € 60,- of € 90,-  per kalenderjaar. Ook een hoger bedrag is uiteraard van harte welkom.
Uw bijdrage kunt U over maken op onze bankrekeningnummer: NL68 RABO 0322 3330 32 t.n.v. Toonkunst Zutphen e.o. U kunt ons ook een doorlopende machtiging geven waarmee we jaarlijks uw contributie kunnen innen.

Klik hier voor het aanmeldformulier